Kontakt

al. Krakowska 20a,
05-090 Raszyn

Adres kontaktowy e-mail:
office@kana.com.pl

Telefon/fax:
+48 22 720 21 77

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest KA-NA Sp. z o. o., 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 20a. Kontakt poprzez adres e-mail: office@kana.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „RODO”. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. na wniosek sądu). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celów, określonych odrębnymi przepisami prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.