Development

Development

Tworzymy aplikacje wspierające zarządzanie środowiskiem informatycznym oraz aplikacje wspierające raportowanie: zarówno skrypty PowerShell, jak i aplikacje BI, aplikacje native Windows wykorzystujące do raportowania rozwiązania oparte na SQL, SSIS, SQL Reporting services.

Aplikacje i dodatki do Outlook 2010 lub 2013-2016

 

Tajemnica Przedsiębiorstwa

Aplikacja/Dodatek Tajemnica Przedsiębiorstwa służy do dodawania do treści redagowanej w aplikacji Microsoft Outlook wiadomości zastrzeżenia prawnego definiującego treść redagowanej wiadomości jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Aplikacja wykonana jest w technologii VSTO. Aplikacja dodaje do menu okna nowej wiadomości przycisk dwustanowy. Wciśnięcie przycisku powoduje dodanie na końcu redagowanej wiadomości treści zastrzeżenia prawnego. Wyłączenie przycisku usuwa treść zastrzeżenia z treści redagowanej wiadomości. Jednocześnie wiadomość jest kategoryzowana jako Tajemnica Przedsiębiorstwa i wyróżniana kolorem w liście wiadomości. Gdy wiadomość kierowana jest do użytkownika, który ma zainstalowany w Outlooku dodatek Tajemnica Przedsiębiorstwa wiadomość ta zostanie odpowiednio skategoryzowana i zaprezentowana. Użytkownicy nie mający zainstalowanego dodatku zobaczą tylko na końcu wiadomości odpowiednie zastrzeżenie prawne.

RODO

Aplikacja/Dodatek RODO służy do dodawania do treści redagowanej w aplikacji Microsoft Outlook wiadomości noty prawnej informującej odbiorcę redagowanej wiadomości o sposobie i miejscu przetwarzania danych osobowych oraz innych elementach związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Aplikacja wykonana jest w technologii VSTO. Aplikacja dodaje do menu okna nowej wiadomości przycisk dwustanowy. Wciśnięcie przycisku powoduje dodanie na końcu redagowanej wiadomości treści zastrzeżenia prawnego. Wyłączenie przycisku usuwa treść zastrzeżenia z treści redagowanej wiadomości. Jednocześnie wiadomość jest kategoryzowana jako RODO . Gdy wiadomość kierowana jest do użytkownika, który ma zainstalowany w Outlooku dodatek RODO wiadomość ta zostanie odpowiednio skategoryzowana i zaprezentowana także u odbiorcy. Użytkownicy nie mający zainstalowanego dodatku zobaczą tylko na końcu wiadomości odpowiednią notę prawną.

Auto-podpis

Aplikacja/dodatek Auto-podpis służy do dodawania na końcu wiadomości ustandaryzowanego w całym przedsiębiorstwie podpisu. Aplikacja wykonana jest w technologii VSTO. Istnieje możliwość utworzenia 2 niezależnych podpisów: jeden dla nowych wiadomości, drugi dla odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Każdy podpis może zawierać wybrane pola z Globalnej Listy Adresowej Microsoft Exchange oraz dwa elementy graficzne (np. logo firmowe oraz obrazek związany z prowadzoną aktualnie akcją promocyjną). Wygląd i układ elementów wykorzystywanych w podpisie definiuje się centralnie za pomocą plików szablonów, które następnie są przesyłane na stacje użytkowników.