Wsparcie zarządzania środowiskiem

 • Home / Wsparcie zarządzania środowiskiem

Wsparcie zarządzania środowiskiem

Usługi wspierające bieżące zarządzanie środowiskiem informatycznym.

Kontrola poprawności pracy serwerów

Usługa polega na analizie poprawności funkcjonowania serwerów, poprawności konfiguracji systemów operacyjnych i aplikacji oraz ocenie błędów, jakie pojawiają się na serwerach związanych z zasobami i obiektami krytycznymi w środowisku Klienta. Analizie podlegają logi administracyjne dla produktów Windows. Kontrola poprawności polega na cyklicznym (np. cztery razy w roku) przeglądzie wszystkich lub wybranych serwerów.

W ramach kontroli przygotowywany jest dokument opisujący, które produkty Microsoft i w jakiej wersji używane w środowisku Klienta są wspierane przez producenta.

Zarządzanie poprawkami

Usługa polega na analizie publikowanych przez Microsoft poprawek, w tym zbiorczych aktualizacji, pod kątem krytyczności w środowisku serwerowym Klienta. Na tej podstawie przygotowany zostaje sugerowany sposób wdrażania poprawek lub aktualizacji (natychmiastowy, w najbliższym oknie serwisowym lub zgodnie z harmonogramem wdrożeń Klienta). Dodatkowo w środowisku laboratoryjnym KA-NA weryfikowany jest ich wpływ na dany produkt oraz sposób instalacji. Testy w laboratorium wykonywane są w zależności od krytyczności opublikowanych poprawek, a tym samym sugerowanym cyklu ich instalacji. Na podstawie testów oraz dostępnych informacji przygotowywane są stosowne zalecenia odnośnie wdrożenia.

Audyt informatyczny

Audyt jest usługą kierowaną do firm i instytucji niezależnie od ich wielkości i branży. Wszędzie tam, gdzie są ustalone reguły czy procedury postępowania może nastąpić ich naruszenie lub zaniedbanie. Audyt pozawala na ustalenie faktycznego stanu danego obszaru funkcjonowania biznesu i strategicznych decyzji biznesowych związanych z infrastrukturą informatyczną.

Audyt może dotyczyć:

 • Ustawień bezpieczeństwa
 • Legalności oprogramowania
 • Zgodności prowadzenia projektów informatycznych z przyjętą przez Klienta metodyką
 • Infrastruktury informatycznej ze wskazaniem sprzętu wymagającego wymiany
 • Dostępu do zbiorów danych osobowych

Dokumentacja środowiska informatycznego

Jest to usługa, która gromadzi w jednym dokumencie – papierowym lub elektronicznym – opis struktury i modelu działania złożonego środowiska informatycznego. W opisie środowiska uwzględnone są aspekty funkcjonowania i konfiguracji oorpogramowania serwerowego, jego związek z fizycznym rozmieszczeniem lokalizacji czy oddziałów oraz spodsobami efektywnego administrowania tym orpogramowaniem. Efektem uzyskanego opracowania jest szczegółowy obraz oprogramowania serwerowego oraz struktury domenowej w sieci rozległej. Taka dokumentacja pozwala na odtworzenie bądź uzupełnienie wdrożonej konfiguracji po awarii. Przede wszystkim jednak jest traktowana jako dokumentacja audytowa, a następnie dokumentacja archiwalna stanu środowiska informatycznego w danym okresie. Zakres dokumentacji jest elastyczny i dopasowany do potrzeb Klienta oraz wielkości środowiska informatycznego.

Przykładowy zakres dokumentacji:

 • Organizacja sieci komputerowej
 • Zarządzanie środowiskiem sieciowym
 • Zasoby sieci informatycznej
 • Konfiguracja sprzętowo-aplikacyjna serwerów
 • Systemy i serwisy wspomagające zarządzanie maszynami
 • Wirtualizacja
 • Środowisko hybrydowe
 • Środowisko chmurowe