Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne obejmuje dwa obszary usług: wsparcie techniczne środowiska serwerowego Microsoft oraz HelpDesk.

Wsparcie techniczne środowiska serwerowego

Dotyczy wszystkich produktów serwerowych Microsoft. Jest realizowane przez zbieranie i analizę zgłoszeń opisujących problemy oraz przeprowadzenie działań w siedzibie Klienta mających na celu usunięcie problemu oraz przywrócenie utraconej funkcjonalności biznesowej (wsparcie on-site) lub przekazanie instrukcji dotyczących ich rozwiązania drogą elektroniczną bądź przez telefon (wsparcie zdalne).


Reaktywne wsparcie techniczne

Reaktywne wsparcie techniczne to gotowość Zespołu Inżynierów KA-NA do rozwiązywania problemów powstałych w infrastrukturze informatycznej Klienta oraz pomoc w ich rozwiązaniu. W zależności od potrzeb, usługa może być realizowana w trybie 24x7x365 lub w mniejszym wymiarze oraz ze stosownym dla Klienta czasem reakcji na zgłaszane problemy.

Rozwiązanie problemu może w szczególności opierać się o:

 • Zmianę konfiguracji systemu
 • Zmianę konfiguracji oprogramowania
 • Uaktualnienie oprogramowania
 • Ponowne zainstalowanie systemu bądź aplikacji
 • Zmianę wpisów w rejestrach
 • Przywrócenie systemu po wymianie sprzętu


Proaktywne wsparcie techniczne

Administrowanie powierzonymi operacyjnymi systemami serwerowymi Microsoft w zakresie:

 • Monitorowania poprawności działania systemów
 • Monitorowania wykorzystania zasobów
 • Zapobiegania zagrożeniom i rozwiązywania problemów
 • Raportowania o stanie zabezpieczeń i dostępności systemów krytycznych Klienta
 • Obsługi zgłaszanych incydentów
 • Obsługi zgłoszeń otrzymanych od zespołu HelpDesk
 • Instalowania aktualizacji i poprawek w uzgodnionych oknach serwisowych oraz weryfikacji poprawności instalacji
 • Zarządzania zainstalowanymi na serwerach usługami
 • Wykonywania kopii zapasowych zgodnie z polityką Klienta
 • Odtwarzania środowiska z kopii zapasowej
 • Wykonywania prac konfiguracyjnych


Mały rozwój

W ramach usługi małego rozwoju Zespół Inżynierów KA-NA zobowiązuje się do wspierania Klienta w zakresie:

 • Prowadzenia prac rekonfiguracyjnych, integracyjnych i dokumentowania zmian infrastrukturze informatycznej
 • Modyfikacji koncepcji istniejących rozwiązań informatycznych
 • Tworzenia prostych rozwiązań aplikacyjnych w oparciu o wspierane rozwiązania

HelpDesk

Usługa polega na zapewnieniu i prowadzeniu wsparcia IT w postaci pojedynczego punktu kontaktu dla użytkowników Klienta. Zakres zadań zespołu HelpDesk, czasy reakcji i czasy naprawy lub obejścia problemu są określane na podstawie potrzeb Klienta. Zadania mogą być realizowane zdalnie i/lub w lokalizacjach wskazanych przez Klienta.Podstawowe zadania zespołu Help Desk:

 • Przyjmuje i zamyka zgłoszenia
 • Identyfikuje, kategoryzuje i priorytetyzuje zgłoszenia
 • Rozwiązuje zgłoszone incydenty lub przekazuje do kolejnej linii wsparcia bądź wsparcia producenta
 • Utrzymuje komunikację z użytkownikamiZespół Help Desk obsługuje zgłoszenia dotyczące:

 • Urządzeń użytkowników (stacji roboczych, urządzeń mobilnych, urządzeń peryferyjnych)
 • Lokalnych kont na stacjach roboczych
 • Aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników
 • Odzyskiwania dokumentów i danych na stacjach roboczych po zawieszeniu lub błędzie oprogramowania
 • Kont użytkowników w usługach katalogowych Active Directory (tworzenia kont, nadawania uprawnień, modyfikacji uprawnień, resetu haseł)