Zarządzanie procesami biznesowymi

 • Home / Zarządzanie procesami biznesowymi

Zarządzanie procesami biznesowymi

CALM Workflow to aplikacja wspomagająca funkcjonowanie procesów decyzyjnych oraz obiegów i tworzenia dokumentacji:

Łatwe tworzenie i modyfikowanie procesów bez konieczności programowania

 • Procesy równoległe i rozgałęziania ścieżek decyzyjnych
 • Akcje decyzyjne ze stanów dostępne wg uprawnień oraz reguł dostępności np. dla kwot > 1000 do Decydenta A, a dla kwot < 1000 do Decydenta B
 • Własne reguły walidacyjne na polach formularza np. jeśli pole A jest wypełnione to pole B pozostaw puste
 • Graf procesu generowany automatycznie
 • Tworzenie struktur wielokrotnego zagnieżdżania danych np. do delegacji podpinamy wiele faktur do faktury wiele pozycji
 • Bogaty wybór typów danych np. data, czas, lookup, pola wielowartościowe, wielu użytkowników, pliki (drag & drop) itp.

Łatwa obsługa

 • Wyszukiwanie wg fragmentu tekstu
 • Wybór ze słowników (pracowników, kontrahentów, umów) również po fragmencie tekstu
 • Ustanawianie zastępstw
 • Tryb uprzywilejowany dla Administratorów i Właścicieli procesów
 • Możliwość korzystania z uprawnień tylko w określonym czasie
 • Możliwość konfiguracji powiadomień mailowych
 • Pola dynamicznie wyliczeniowe (a la formuły Excel), wyznaczanie managera wg organizacji itp.
 • Pola dynamicznie weryfikowane według np. zgodność typu pola, własnych reguł (szybkie podpowiedzi, dymki opisowe)
 • Edycja dokumentów wewnątrz aplikacji (in place)
 • Wersja Desktop oraz Wersja Mobilna
 • Polska i angielska wersja językowa

Integracja

 • Domena Windows (Active Directory) – synchronizacja grup i użytkowników, struktura przełożony, podwładny (out of the box)
 • SQL Server – dane są przechowywane 1:1 (lista == tabela SQL, kolumna listy == kolumna SQL)
 • WebService API

Raportowanie

 • Łatwe tworzenie raportów WORD/EXCEL/XML/HTML/PDF
 • Raportowanie wprost w oparciu o SQL Server

Szybkie wdrożenie

 • Aplikacja może działać w Chmurze obliczeniowej jak również na serwerach Klienta
 • Instalacja produktu w przeciągu kilku godzin

Dowiedz się więcej:
CALM Workflow